Aanmelding logopedie  


Voor een logopedisch onderzoek (bilan) heeft u een voorschrift van de huisarts of geneesheer-specialist nodig. Tijdens het eerste telefonisch contact help ik u graag verder indien er hierover vragen en/of onduidelijkheden zijn. 

Intakegesprek 

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag bekeken en ga ik na of logopedisch onderzoek aangewezen is. Verder wordt de werking van de praktijk uitgelegd en krijgt u informatie over de terugbetalingstarieven. 

Logopedisch onderzoek

Tijdens het logopedisch bilan voer ik een uitgebreide anamnese en probleemgericht onderzoek uit. Van dit onderzoek wordt een verslag opgemaakt dat wordt bezorgd aan de bevoegd geneesheer-specialist. Deze maakt dan een voorschrift voor logopedische therapie op. Afhankelijk van de problematiek wordt bijkomend onderzoek aangevraagd (RX slikact/FEES, IQ, gehoor, ...). 

 

Bespreken resultaten 

Na het logopedisch onderzoek worden de resultaten besproken. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt gekeken welke therapiefrequentie nodig is. 

 

Opstart therapie

Na het ontvangen van de correcte voorschriften wordt uw dossier opgestuurd naar het ziekenfonds voor een aanvraag tot terugbetaling. Tijdens de behandeling wordt er nauw samengewerkt met alle betrokken partijen (geneesheer-specialist, school, CLB, ouders, partner, ...). 

Aanmelding hartcoherentie 

Hiervoor is geen medisch voorschrift vereist. Contacteer ons hier