Logopedie 

Slikstoornissen

Slikstoornissen kunnen voorkomen bij neurogene problematieken (hersenletsel, neurodegeneratieve aandoeningen, ...), operaties in het hoofd-halsgebied, hoofd- en halskanker, bij (normale) ouderdom, ... Bij het logopedisch bilan wordt een grondige evaluatie van de slikfunctie uitgevoerd. Afhankelijk van waar het probleem gesitueerd is, bekijk ik welke spierversterkende oefeningen en/of compensatiemaatregelen aangewezen zijn. Tijdens de behandeling wordt op regelmatige basis multidisciplinair overleg (NKO-arts, diëtist, ...) gepleegd. 

Neurogene spraak-en taalstoornissen 

Neurogene spraak- en taalproblemen worden veroorzaakt door een niet-aangeboren letsel in de hersenen (bv. trombose, hersenbloeding, tumor,...) of door een neurodegeneratieve ziekte (ziekte van Parkinson, ALS, MS,...).
 
Iemand met afasie heeft problemen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Hiernaast kunnen er ook problemen zijn met lezen en/of schrijven.  Dysartrie is een stoornis waarbij problemen zijn op vlak van ademhaling, stemgeving, resonantie, articulatie en prosodie. Bij verbale apraxie zijn er problemen met het programmeren van de spraak. Het meest opvallende kenmerk is het voortdurende zoeken naar de juiste articulatie van klanken. Stemstoornissen en stemcoaching 

Stemstoornissen kunnen we onderverdelen in 2 grote categorieën: organische en functionele stemstoornissen. 

Bij een organische stemstoornis is een organisch letsel de oorzaak van de stemklachten. Bij een functioneel probleem wordt de stem op een verkeerde manier gebruikt. Dit kan eveneens resulteren in een organisch letsel. Stemgeving is een complex proces waarbij verschillende componenten een belangrijke rol spelen. Na grondig logopedisch onderzoek wordt gekeken hoe de stemkwaliteit kan verbeterd worden door te werken aan ademhaling, resonantie, stemplooitrilling, articulatie, ... Indien nodig wordt er doorverwezen naar een kinesist en/of osteopaat. Om het stemprobleem zo goed mogelijk te behandelen, werk ik nauw samen met de NKO-arts. 

Ben je een leerkracht, acteur of andere beroepsspreker en wil je graag je stem en articulatie optimaliseren? We gaan samen aan de slag om de mogelijkheden van je stem maximaal te benutten. 

Mimetherapie bij een perifere aangezichtsverlamming

Een perifere facialisparese kan verschillende oorzaken hebben (verlamming van Bell, Herpes zoster oticus, tumor, trauma). Mimetherapie  kan helpen om meer ontspanning in het gezicht te krijgen, om mimische bewegingen gecontroleerd te oefenen en om meer controle te krijgen over synkinesen.

Eet- en drinkproblemen bij baby's en jonge kinderen 

Bij sommige baby's of jonge kinderen verloopt het eten en/of drinken moeizaam. Oorzaken hiervan zijn vroeggeboorte, anatomische afwijkingen in het mondgebied, bepaalde syndromen, langdurige sondevoeding, ... De logopedist staat in voor de diagnostiek van eet- en drinkproblemen. We geven adviezen en volgen de eet- en drinkvaardigheden verder op. Tijdens deze begeleiding wordt indien nodig samengewerkt met andere disciplines zoals de pediater, osteopaat,... 

Hartcoherentie Wat is hartcoherentie?
 
 
Bij een acuut gevaar treedt ons oersysteem in werking. Dit oersysteem, dat bestaat uit ons reptielenbrein en emotioneel brein, activeert een complex mechanisme in ons lichaam. Bloed gaat naar de spieren en levensbelangrijke organen, de spijsvertering vertraagt, de concentratie van adrenaline en andere hormonen wordt verhoogd,… Het lichaam komt in fight/flight modus. 
 
Hetzelfde mechanisme is actief bij langdurige stress en/of angsten. Het lichaam kan dan onvoldoende herstellen op psychisch en lichamelijk vlak. Doordat het zenuwstelsel uit balans is, kan men uiteenlopende klachten ervaren: burn-out, concentratiestoornissen, hartkloppingen, hoge bloeddruk, slaapstoornissen, depressie, darmklachten, opgejaagdheid,… 
 

Hartcoherentie is een wetenschappelijk onderbouwde methode tegen stress. Aan de hand van ademhalingsoefeningen wordt geprobeerd om het zenuwstelsel opnieuw in balans te brengen. Deze efficiënte, laagdrempelige methode kan bij verschillende doelgroepen ingezet worden: burn-out, coaching, sportwereld, stressvolle beroepen, ... Bovendien werkt het zowel preventief als curatief. Door middel van biofeedbackapparatuur kan de toestand van je zenuwstelsel opgevolgd worden en kan de vooruitgang tastbaar gemaakt worden. Een training bestaat uit 4 sessies waarbij de hartcoherentiecoach eerst de werking van het zenuwstelsel uitlegt en je nadien begeleidt met de oefeningen. De oefeningen vragen weinig tijd, maar motivatie en discipline is noodzakelijk. 

 

Bron: Geeraerts, K. & Van Nieuland, L. (2021). Blijven ademen. Antwerpen: Manteau.